znak_praded_2013Základní informace o cyklistické a běžecké časovce na Praděd. Mediálně spolupracujeme s Požáry.cz

Těšíme se na Vaši účast.
 
 
 
 
 
 

Pořadatel
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál
 • Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s.
 • Česká hasičská sportovní federace
Termín závodu 4. září 2013
Start parkoviště Hvězda (860 m. n. m.), Karlova Studánka
Cíl vrchol hory Praděd (1491 m. n. m.)
Disciplíny Cyklistická a běžecká časovka jednotlivců o délce 9,14 km
Výškový profil stoupani_praded
Kategorie
 • Cyklisté – hasiči (HZS/JSDH) – muži:
 • do 30 let
  do 40 let
  do 50 let
  50 let a více

 • Cyklistky – bez rozdílu – ženy:
 • do 30 let
  30 let a více

 • Cyklisté – ostatní:
 • do 30 let
  do 40 let
  nad 40 let

 • Běžci:
 • do 40 let
  40 let a více

V připadě nízké účasti ve věkové kategorii budou kategorie sloučeny.

Podmínky účasti Účastníci závodu musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.
Podání přihlášek Do 1. září 2013 na emailovou adresu praded@izs-br.cz. Do přihlášky uvéďte jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo (pro hasiče), soutěžní kategorie (silniční nebo horské kolo nebo běh) a vysílající složku HZS/JSDH/PČR/ZZS/klub.
Prezence 4. září 2013 od 9:00 do 10:30 hodin na parkovišti v místě startu. Startovné je 100 Kč. (Členové SK – 0,- Kč)
Diplomy a ceny Nejlepší tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny, podmínkou je osobní účast při vyhlášení výsledků.
Časový program
 • 10:30 uzavření startovní listiny a seznámeni s pravidly před prostorem startu. Účastní se všichni soutěžící.
 • 11:00 start prvního závodníka, další soutěžící v intervalech dle vylosovaného pořadí.
 • 14:30 vyhodnocení závodu a ocenění nejlepších závodníků před hotelem Figura na Ovčárně.
Parametry tratě Asfaltová silnice bude po dobu závodu uzavřena pro veškerý automobilový provoz mimo vozidel IZS.
Ubytování Účastníci si mohou zajistit individuálně například www.figura.cz
Zdravotnické zajištění V místě závodu bude zajištěna první pomoc pořadatelem ve spolupráci s Horskou službou Jeseníky.
Bezpečnostní opatření Každý soutěžící na kole musí mít po celou dobu závodu cyklistickou helmu schváleného typu řádně připevněnou na hlavě. Její sundání během závodu nebo během cesty zpět na Ovčárnu k vyhodnocení znamená okamžitou diskvalifikaci.
Diskvalifikace
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčích
 • nedodržení stanovené trasy
 • pozdní příjezd ke startu dle vylosovaného pořadí
 • jízda bez řádně upevněné přilby
 • nedisciplinované chování v CHKO Jeseníky
Různé
 • zálohované měření času speciálním měřícím zařízením
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna ve výsledkové listině
 • výsledky závodu budou zveřejněny na internetové adrese www.izs-br.cz
 • parkování aut na vyhrazeném parkovišti Hvězda
 • při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč, protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu
 • účastníci nesmí vstupovat mimo zpevněné plochy a značené turistické trasy
 • pro odvoz osobních věcí do cíle lze využít přistavený autobus, ten mohou využít běžci při zpáteční cestě na Ovčárnu
 • po cestě zpět do prostoru vyhlášení výsledků je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na ostatní závodníky a turisty
 • oběd bude zajištěn v Hotelu Figura na Ovčárně.
Organizační štáb
Ředitel závodu: Ing. Jiří Patrovský
Manažer závodu: Mgr. Karel Děkan
Hlavní rozhodčí: Ing. Jiří Čech
Časomíra: Bc. Patrik Mana
Technická podpora: Ing. Tomáš Velička