DSCF9511Nebezpečné jezy v Krnově u Petrova rybníku na řece Opavě a za Valšovem na řece Moravici se staly ve dnech 16. a 17. dubna místem výcviku bruntálského WASAR týmu (water search and rescue). Tyto jezy patří v našem okrese k těm nejnebezpečnějším což dokazují smutné statistiky o utonutí osob na těchto místech. Za běžného vodního stavu klidný jez láká ke koupání, avšak v období tání a vydatných dešťů se tyto jezy promění ve smrtící past, ze které není zpravidla bez cizí pomoci úniku. Pouhé zvýšení hladiny vody na koruně jezu o 10 cm má za následek to, že v podjezí se vytvoří nebezpečný vodní válec rychle rotující rovnoběžně s korunou jezu. Bezprostředně za válcem část vody na hladině odtéká ale část vody se vrací zpět k jezu. Tomuto místu se slangově říká vývarová linie, kterou je společně s vodním válcem velmi těžké překonat.
Členové speciálního týmu WASAR si tímto cvičením zkoušeli možné způsoby sebezáchrany a záchrany tonoucí osoby s využitím vhodných záchranných a ochranných technických prostředků, které mají pro tuto činnost k dispozici. S ohledem na síly a prostředky jednotky, aktuální riziko v místě zásahu, technický stav a profil jezu volili způsob provedení záchrany tonoucí osoby. V případě, že “tonoucí” osoba při vědomí, prováděli záchranu vhozením záchranného plovoucího pytlíku, popř. záchranného lana. Byla-li osoba v bezvědomí nebo uvězněna ve vodním válci, museli k záchraně použít speciální nafukovací člun. Poslední procvičovanou variantou byla záchrana upoutaným zachráncem nebo-li osobním zásahem.
Protože se jedná o velice rizikovou a na životě ohrožující činnost, v žádném případě nedoporučujeme, abyste se bez záchranné plovací vesty a jištění lanem jinou osobou ze břehu pouštěli do osobní záchrany skokem do nebezpečného jezu. S maximální opatrností lze jako záchranné pomůcky využít záchranný kruh (na některých jezech v ČR umisťovaný pro tyto situace) nebo můžete použít improvizovanou záchrannou pomůcku v podobě vlečného lana z výbavy automobilu popř. větev ze stromu. V každém případě je důležité, abyste se při zvýšeném průtoku vody na těchto vodních tocích pohybovali v jejich blízkostech velmi opatrně a při vzniku této mimořádné události ohlásili tuto skutečnost neprodleně na tísňovou linku 112 popř. 150. Další užitečné informace najdete např na www.nebezpecnejezy.cz

Text a foto: Bc. David Květoň, DiS