Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Bruntál
Zeyerova 15
79201 Bruntál

Chcete-li našeho zaměstnance kontaktovat emailem, použijte adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz.

Telefonní seznam

spojovatel 950 740 111
Ředitel ÚO
Ing. Jiří Patrovský ředitel územního odboru 950 740 110
Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Ing. Jiří Kárník vedoucí oddělení 950 740 112
Ing. Jiří Čech koordinátor – metodik 950 740 113
Mgr. Karel Děkan stavební prevence 950 740 122
Bc. Patrik Mana krizové řízení 950 740 132
Ing. Anna Slavíková kontrolní činnost 950 740 121
Ing. Antonín Ušela kontrolní činnost 950 740 128
Bc. Aleš Vojáček zjišťování příčin požárů 950 740 123
Drahomíra Herodková vedoucí skladu 724 185 816
Pracoviště služeb a IZS
Bc. Dalibor Barčák vedoucí pracoviště, CHTS 950 740 152
Ing. Tomáš Velička strojní služba 950 740 151
Lubomír Hes spojová služba, VaV, JSDHO 950 740 162
Václav Vlachynský výpočetní technika 950 740 161
Provozní pracoviště
Bc. Ladislav Šesták vedoucí pracoviště 950 740 140
Pavlína Beranová sekretariát, podatelna 950 740 141
Kamila Kárníková finanční referent 950 740 118
Stanice Bruntál
Bc. Bedřich Horelica velitel stanice 950 740 170
velitelé čet a družstev 950 740 171
Stanice Krnov
Pavel Jendřejek DiS. velitel stanice 950 741 112
velitelé družstev 950 741 111
Stanice Rýmařov
Pavel Skoupil DiS. velitel stanice 950 742 112
velitelé družstev 950 742 111