Činnost pracoviště vychází z potřeby zajištění přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva orgány kraje, obcí s rozšířenou působností, obcí, právnickými, podnikajícími fyzickými a fyzickými osobami ke splnění úkolů vymezených v zákonech č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce ochrany obyvatelstva v ČR

Ochrana obyvatelstva

  • varování
  • ukrytí
  • evakuace
  • nouzové přežití
  • výchova obyvatelstva
  • individuální ochrana
  • monitorování

Krizové řízení

  • příprava na krizové situace
  • řešení krizových situací
  • ochrana kritické infrastruktury

Systém krizového řízení v našem kraji