Téměř šedesát let  na časové ose dějin v činnosti profesionální požární ochrany znamená velké množství zachráněných životů a majetku při mimořádných událostech. V lednu 2015 si připomínáme 59 let naplňování hasičského povolání v okrese Bruntál.
V měsíci lednu 1955 byli tři pracovníci požárního sboru Krnov zařazeni do Okresní inspekce státního požárního dozoru jako požárníci z povolání. Toto opatření ale bylo vzápětí zrušeno a v průběhu roku 1955 nastala řada jednání a intervencí, aby v prosinci 1955 byl s platností od 1.1.1956 schválen Veřejný požární útvar v Krnově. Jeho prvním velitelem byl jmenován p. Miroslav Mikulenka a v nepřetržitém režimu služby soužilo 19 mužů. Později se sídlo útvaru přesunulo do Bruntálu.
Za období padesáti let prošla profesionální požární ochrana v okrese řadou velmi významných změn, taktéž se několikrát měnil název sboru až po současný Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál. Početní stav příslušníků je 103. Nejhorší životní zkouškou pro příslušníky našeho sboru byly povodně v letech 1996 a 1997. Při záchranných pracích si tehdy mnozí sáhli až na dno svých sil.
Okres Bruntál patří rozlohou mezi vůbec největší okresy v České republice. Mezi významné objekty patří vodní dílo Slezská Harta a hraniční přechod bez omezení tonáže Vysoká-Bartultovice. Vzdálenosti mezi obcemi jsou velké, což se samozřejmě odráží i v dojezdových časech jednotek požární ochrany. Na území okresu jsou tři profesionální stanice HZS: Centrální hasičská stanice je v Bruntále, součásti tohoto areálu je středisko zdravotnické záchranné služby a heliport. Pobočné stanice jsou pak situovány v Krnově a Rýmařově. Na základě plošného pokrytí jednotkami požární ochrany je pak plánovaná profesionální hasičská stanice ve Vrbně pod Pradědem, která zatím není z nedostatku finančních prostředků realizována. Další složkou požární ochrany, bez které bychom se neobešli, jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů. Dle plošného pokrytí máme 18 jednotek PO zařazených do kategorie JPO II, 7-JPO-III, 1-JPO-IV, 20-JPOV, 2-JPO VI a ve 23 obcích je požární ochrana zajištěna smlouvou o sdružení.
Všem, kteří se podíleli na budování profesionální požární ochrany v okrese, bych chtěl poděkovat za velký kus odvedené práce a věřím, že složitě vydobytý kredit hasičů bude nadále platit.