Typ události Počet
TECHNICKÁ POMOC 83
Zraněno: 6, Usmrceno: 1, Škoda: 4 tis. Kč

DOPRAVNÍ NEHODA 18
Zraněno: 10, Usmrceno: 0, Beze škod

POŽÁR 17
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Škoda: 1030 tis. Kč

PLANÝ POPLACH 2
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Beze škod

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 2
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Beze škod

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT 2
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Beze škod

JINÉ, ZATÍM NEURČENO 1
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Beze škod

Podrobný přehled událostí