Typ události Počet
TECHNICKÁ POMOC 61
Zraněno: 5, Usmrceno: 3, Beze škod

DOPRAVNÍ NEHODA 23
Zraněno: 7, Usmrceno: 0, Beze škod

POŽÁR 15
Zraněno: 1, Usmrceno: 0, Škoda: 13 tis. Kč

PLANÝ POPLACH 3
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Beze škod

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT 3
Zraněno: 0, Usmrceno: 0, Beze škod

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 1
Zraněno: 1, Usmrceno: 0, Beze škod

Podrobný přehled událostí